DIANA KLEOPáTRA: VéRCSAPA GYAKORLáS

Vércsapa hossza: 1,3 km, ideje: 24 óra, felhasznált vér mennyisége: 250 ml./Blood tracking length: 1.3 km, time: 24 hours, used blood: 250 ml.