KVETKEZ? GENERCI: Z DZIADA PRADZIADA PLINKA S BASSOTTO DI CORLEONE DUNKA & DIDI