AIDA Z POSLUCHOVSKýCH STRáNí

Aida z Posluchovských strání

Tacskó Standard Szálkás Szőrű
EREDMÉNYEK, MUNKAVIZSGÁK

 ZV I.c. (188), BZ I.c. (116), ZN (84) 

velmi dobrá 3 
SZÜLŐK NAGYSZÜLŐK DÉDSZÜLŐK ÜKSZÜLŐK

Dante Horalka
Hannibal Wojtek's ismeretlen ismeretlen
ismeretlen
ismeretlen ismeretlen
ismeretlen
Jena Horalka ismeretlen ismeretlen
ismeretlen
ismeretlen ismeretlen
ismeretlen

Isiss Viva Moravia
Dan z Vizovického podzámčí ismeretlen ismeretlen
ismeretlen
ismeretlen ismeretlen
ismeretlen
Orka z Heřmanova domu ismeretlen ismeretlen
ismeretlen
ismeretlen ismeretlen
ismeretlen