VADáSZKUTYáS éRTELMEZő SZóTáR

BEVADÁSZÁS: A már alapképzett kutya tanításának befejezése "élesben", a vadászterületen.

BOKRÁSZÁS (BUSIROZÁS): bozótos, bokros terület átkerestetése a kutyával. Itt a kutya nem állja meg a vadat, hanem kinyomja, felrebbenti.

BRINGZLI: (a német bringsel szóból ered) jelzőapport. Ez egy 5- 6 cm hosszú, fából faragott tárgy, vagy őzláb darabja, amit a vércsapa munkánál, a dermedthez vezetés feladatnál a kutya nyakörvére kell rögzíteni borszíjjal vagy vékony lánccal.

CSAPA, CSAPAKÖVETÉS: Csapa az a nyom, amit a vadászterületen mozgó vad hagy maga után. Csapakövetéskor a kutya ezt a nyomot követi. Azonban ne csak a talajon szemmel látható lábnyomra gondoljunk! Itt a vad testéből kipárolgó szaganyagokról van szó, melyek a növényzetre kenődnek, illetve a vad elhaladása után levegőben terjedő "szagfolyosót" alkotnak. Ezt követi a kutya, pl. a versenyfeladatok között a vonszalékmunkánál. Idővel ezek a szaganyagok lecsapódnak a talajra, a növényzetre.

CSERKELÉS: A nagyvad vadászat egyik módja. A vadász az erdőben, ösvényeken, vadváltókon óvatosan haladva próbálja meglesni, követni a vadat, és – ha az lőhető – elejteni. A kutya a lehető legóvatosabban, zaj, hirtelen mozdulat nélkül követi a vadászt, nehogy megriassza a figyelt vadat. A vadász hang nélkül, csak óvatos mozdulatokkal irányítja kutyáját.

DERMEDTHEZ VEZETÉS: Vércsapa kidolgozásánál, ha a kutya az utolsó sebágytól önállóan követi a nyomot, a lelőtt (dermedt) vad megtalálásakor a jelzőapportot a szájába véve tér vissza vezetőjéhez és így tudatja gazdájával, hogy megtalálta a keresett zsákmányt.

DERMEDTRE CSAHOLÁS: Vércsapa kidolgozásánál, ha a kutya az utolsó sebágytól önállóan követi a nyomot, a dermedt vad megtalálását folyamatos ugatással jelzi. Addig kell ugatnia, amíg vezetője oda nem ér.

ELFEKTETÉS: A helyben-maradás elnevezése a vadászkutyás szlengben. A lefektetett kutyának csendben, szinte mozdulatlanul kell megvárnia vezetőjét akkor is, ha közben lövést hall. Versenyen általában 5 percig tart, és közben két lövést ad le a vadász.

ENGEDELMESSÉG: Jelentése gyakorlatilag megegyezik a szó hétköznapi értelmezésével, vagyis azt fejezi ki, hogy a kutya mennyire fogad szót, mennyire követi vezetője síppal, kézjellel vagy szóban kiadott parancsait, utasításait.

FELVESZI A NYOMOT: Így nevezzük, amikor a kutya meg találja a vad csapáját és elkezdi követni.

HAJSZA: Amikor a sebzett vad a kutya közeledtére elmenekül a sebágyból, a kutyavezető lecsatolva ebét a vezetékről hajszára küldi, vagyis a kutya megpróbálja utolérni és megállítani a menekülő vadat. (ÁLLÓRA CSAHOLÁSSAL)

KAJTATÁS: Növényzettel sűrűn borított terület átkeresése. Természetesen a vizsla itt nem állja a vadat, hanem kinyomja vagy felrebbenti rejtekéből.

KORONA: Versenyeken a nézők, kísérők neve. Ők csak bizonyos távolságról figyelhetik, követhetik a kutya munkáját.

MESTERSÉGES VÉRCSAPA: Versenyeken általában marha, vadvérrel a bírók és segítőik fektetik előre eltervezett, kijelölt útvonalat követve, a vér csepegtetésével.

ORRJÓSÁG: A kutya szimatoló képességégének fejlettsége, élessége, ami nagyrészt öröklődő tulajdonság. Természetesen minden kutyának kimondhatatlanul jobb orra van, mint akármelyik embernek, ezért értékelése nehéz, egy képzett kutyánál nehéz elkülöníteni a jó orrhasználattól. A jó orr legbiztosabb jele a nagyobb távolság, ahonnan a vadat észleli, és a magabiztosság a jelzésekben és a vadmegállásban.

ORRHASZNÁLAT: A képzés során, tapasztalatai révén a kutya meg tanulja céltudatosan használni az orrát. A jó orrhasználat abban jut kifejezésre, hogy keresésnél hogyan használja ki a szelet, hogyan választja meg a keresés módját és a fordulókat a körülmények függvényében.

SAJÁT TELJESÍTMÉNY VIZSGÁLAT: (vagyis az egyed minősítése küllem, munkatulajdonságok és egészségesség szempontjából): tenyészszemle, temperamentum és munkateljesítmény vizsgák, egészségességi szűrések is ide tartoznak.

SEBÁGY: Ahol a megsebzett nagyvad elfekszik, ezáltal sokkal több szagot hagyva a talajon és növényzeten.

VÉRCSAPA: Esetében a Tacskó vagy Véreb már nem "csak" a vad kipárolgása által keletkezett szagot követi, hanem a talajra, növényzetre cseppent vér szagát - ezért halad ilyenkor a kutya sokkal lassabban, egészen mélyen tartott orral. Megkülönböztetünk "hideg" és "meleg" nyomot: ez utóbbi 3-4 órás, az előbbi 1-2 napos is lehet.