NATIONAL TRIAL NAGYATáD, HUNGARY

Rudzik z Dziada Pradziada - Fox 92p/100, Wild boar 84p/100, Water test 32p/32