NATIONAL DOG SHOW - BęDZIN (PL) 26.01.2019

National Dog Show - Będzin (PL) 26.01.2019

Bassotto di Corleone Himera 
(Középrigóci Apród x Palinka z Dziada Pradziada) - JCAC, JBOB, BOB, BOG, BIS Będzin Branch III

Bassotto di Corleone Finka 
(Protsionus Ursambol x Marosmenti-Rudifogó Juci) - CAC working class, Best Adult Female, BIS Working Dogs 
owner: R.Giusti