GREAT NEWS FROM LUGO, SPAIN

Bassotto di Corleone Havana
(Palinka z Dziada Pradziada x Középrigóci Apród) got excellent 1, junior CAC, Best Junior

Owner: A. Veloso