NDS, UKRAINE (23-24.03.2019)

Bassotto di Corleone Hunter
(Középrigóci Apród x Palinka z Dziada Pradziada) got 1 exc. junior class, J.CAC, Best Junior, BOB